• IMBEWU Swiss Chard

Swiss Chard Fordhook Giant


If you have eaten swiss chard, you have probably eaten Fordhook Giant. This is a very common and well known variety that has been a market leader for years. Produces a great crop over an extended period. Soak seed overnight before planting.


------------------


Chard e Kholo ea Swiss ea Fordhook


Ha e ba o jele chard ea swiss chard, o lokela ho ba o jele Chard e Kholo ea Fordhook. Ona ke mofuta o tumileng o e sa leng o rekisoa ka dilemo. E etsa tholoane e ntle ka nako e khutsoane. E ine ka meetseng boseho kaofela pele o e jala.


---------------


I-Swiss Chard Fordhook Giant


Uma udle i-swiss chard, kungenzeka ukuthi udle ne-Fordhook Giant. Lokhu kudume kakhulu futhi okuhlukile okwaziwa kakhulu okube ngumholi wemakethe iminyakanyaka. Kukhiqiza isivuno esihle ngesikhathi esingeziwe. Cwilisa imbewu ubusuku bonke ngaphambi kokutshala.


Directions / Tlhahlo / Izikhombisi-ndlela


Full Sun / Letsatsi le Feletseng / Ilanga eligcwele

Spring / Autumn / Winter / Selemo / Lehwetla / Mareha / Intwasahlobo / Ikwindla / Ubusika

Plant direct in soil / E jale ka ho lebanya mmung / Tshala ngokuqondile emhlabathini

15 x 30 cm spacing / Sebaka sa 15 x 30 cm / 15 x 30 cm isikhala

7-10 days germination / Matsatsi a 7-10/ 7-10 izinsuku zokufeca

Keep moist during germination / E dule e na le mongobo ha e jalwa / Gcina kunomswakamo ngesikhathi sokufeca

55+ to harvest / 55+ ho kotuloa / 55+ ukuze kuvunwe

Write a review

Please login or register to review

IMBEWU Swiss Chard

  • Product Code: IMB-Chard
  • Availability: In Stock
  • R26.25

  • Ex Tax: R26.25

Related Products

IMBEWU Bush Beans

IMBEWU Bush Beans

Bush Bean An awesome bush bean! This bean is a strong, early producer with a continuous bean set..

R26.25 Ex Tax: R26.25

IMBEWU Butternut

IMBEWU Butternut

Waltham Butternut The most popular and widely grown squash famous for its delicious, deep orange fl..

R26.25 Ex Tax: R26.25

IMBEWU Cabbage

IMBEWU Cabbage

Cabbage A very popular, round cabbage variety that produces exceptionally firm, tasty heads...

R26.25 Ex Tax: R26.25

IMBEWU Carrots

IMBEWU Carrots

Carrots A great carrot variety that was a standard in international field trials for many years, Pr..

R26.25 Ex Tax: R26.25

IMBEWU Chillies

IMBEWU Chillies

Long Slim Cayenne Probably one of the most well-known peppers in South Africa. If you are looki..

R26.25 Ex Tax: R26.25

IMBEWU Beetroot

IMBEWU Beetroot

Beetroot Beetroot are considered an important vegetable crop. This variety produces well formed, al..

R26.25 Ex Tax: R26.25

Tags: IMBEWU, Swiss, Chard