• IMBEWU Tomatoes

Tomato


The best tasting tomatoes are the ones that you have grown yourself. This is a spring and summer crop and they are best started off in seedling trays and then transplanted out. This variety grows well outdoors, in tunnels and in greenhouses. Will set fruit in almost any weather.


----------------------


Tamati


Tamati e monate haholo ke tamati e o ijalelang yona. Ena ke tholoane e fumanehang lehlabula le selemo me o lokela hore o di bee hantle pele o ka di jala. Mefuta ena ea ditamati e hola hantle ka ntle, kapa ka hare ha dintloana. E etsa ditholoana ho sa tsotellehe hore o joang.


-----------------------


Utamatisi


Otamatisi abanambitheka kamnandi kakhulu ilabo ozikhulisele bona ngokwakho. Lesi isivuno sentwasahlobo nehlobo futhi sihle kakhulu uma siqalwe ngethileyi lezinhlamvu saphinde satshalwa ngokuqhubeka. Lokhu kuhluka kukhula kahle ngaphandle, kumathaneli nakuzindawo ezivalelwe ukufudumala. Kuzoletha isithelo ikakhulukazi kunoma isiphi isimo sezulu.


Directions / Tlhahlo / Izikhombisi-ndlela

Full Sun / Letsatsi le Feletseng / Ilanga eligcwele

Spring / Summer / Selemo / Lehlabula / Intwasahlobo / Ihlobo

Best Transplanted / E jale ka dikarolo me o e fetisetse mmung / Isitshalo amathileyi embewu bese tshala ngaphakathi emhlabathini

15 x 30 cm spacing / Sebaka sa 15 x 30 cm / 15 x 30 cm isikhala

10-14 days germination / Matsatsi a 10-14 / 10-14 izinsuku zokufeca

Keep moist during germination / E dule e na le mongobo ha e jalwa / Gcina kunomswakamo ngesikhathi sokufeca

75+ to harvest / 75+ ho kotuloa / 75+ ukuze kuvunwe

Write a review

Please login or register to review

IMBEWU Tomatoes

  • Product Code: IMB-Tomato
  • Availability: In Stock
  • R26.25

  • Ex Tax: R26.25

Related Products

IMBEWU Bush Beans

IMBEWU Bush Beans

Bush Bean An awesome bush bean! This bean is a strong, early producer with a continuous bean set..

R26.25 Ex Tax: R26.25

IMBEWU Butternut

IMBEWU Butternut

Waltham Butternut The most popular and widely grown squash famous for its delicious, deep orange fl..

R26.25 Ex Tax: R26.25

IMBEWU Cabbage

IMBEWU Cabbage

Cabbage A very popular, round cabbage variety that produces exceptionally firm, tasty heads...

R26.25 Ex Tax: R26.25

IMBEWU Carrots

IMBEWU Carrots

Carrots A great carrot variety that was a standard in international field trials for many years, Pr..

R26.25 Ex Tax: R26.25

IMBEWU Chillies

IMBEWU Chillies

Long Slim Cayenne Probably one of the most well-known peppers in South Africa. If you are looki..

R26.25 Ex Tax: R26.25

IMBEWU Beetroot

IMBEWU Beetroot

Beetroot Beetroot are considered an important vegetable crop. This variety produces well formed, al..

R26.25 Ex Tax: R26.25

Tags: IMBEWU, Tomatoes